SPORTS: 1996 INDY 500- (Marvel); 1996 Brickyard 400 (Dayton III & Marvel) - marvel